Cho 10 8 g ankin X tác dụng với 6 72 lít H2

Đánh giá của bạn post

Dưới đây là những thông tin, kiến ​​thức về chủ đề Ankin x 6g tốt nhất do nhóm chúng tôi tổng hợp và biên soạn:

Hoidap247. Com

1. Cho 6 gam anken có thể làm mất màu tối đa 150 ml dung dịch …

 • tác giả: hoidap247.com

 • Ngày nộp hồ sơ: 22/2/2021

 • sự đánh giá: 3 (48418 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 1

 • Bản tóm tắt: Cho 6 g anken khử màu được tối đa 150 ml dung dịch Br2 2M để xác định CTPT của x Câu 810333 – hoidap247.com

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp:

 • xem bây giờ

2. Cho 6 gam anken X có thể đổi màu tối đa 150 ml …

 • tác giả: moon.vn

 • Ngày nộp hồ sơ: 4/1/2021

 • sự đánh giá: 4 (57,684 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 2

 • Bản tóm tắt: ID 585333. Cho 6 g anken X có thể làm mất màu tối đa 150 mL dung dịch Br2 2M. CTPT X là A. C5H8. B. C2H2. C. C3H4. Tiến sĩ .. C4H6.

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: Cho 6 g anken X có thể làm mất màu tối đa 150 mL dung dịch Br2 2M. CTPT X là 6 g anken X có thể làm mất màu tối đa 150 mL dung dịch Br 2 M. CTPT X là A. C 5 H 8. B. C 2 H 2. C. C 3 H 4. D. C. 4 H. 6. Đăng ký để nhận câu trả lời miễn phí ……

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2

3. Cho 2,6g Ankin X vừa đủ được dung dịch …

 • tác giả: mtrend.vn

 • Ngày nộp hồ sơ: 20 tháng 8 năm 2021

 • sự đánh giá: 4 (98,734 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 3

 • Bản tóm tắt: Cho 2,6 gam anken X phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 24 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: 15,07,2021 Cho 2,6 gam anken X phản ứng vừa đủ với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 24 gam kết tủa. Công thức phân tử X là …

 • xem bây giờ

4. Cho 4 gam anken X có thể làm mất màu tối đa 200 ml …

 • tác giả: Khoahoc.vietjack.com

 • Ngày nộp hồ sơ: 4/1/2021

 • sự đánh giá: 2 (59,295 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 2

 • Bản tóm tắt: Các bài viết về 4 gam anken X có thể chứa tối đa 200ml …. đang cập nhật …

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: 05.03.2020 Cho 4g anken X làm mất màu vừa đủ 200ml dung dịch Br2 1M. Công thức phân tử của X là A. C5H8 B. C2H2 C. C3H4 D. C4H6 …

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2 ahr0chm6ly9ob2mync52bi9pbwfnzxmvzgvmyxvsdc8zllborw==

5. 4g anken X có thể khử màu tối đa 100ml dung môi …

 • tác giả: hoc24.vn

 • Ngày nộp hồ sơ: Ngày 27 tháng 8 năm 2021

 • sự đánh giá: 4 (30.389 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 5

 • Bản tóm tắt: 4 gam anken X khử màu được tối đa 100ml dung dịch Br2 2M. CTPT X là

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: 1 / hh X gồm 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Khi cho 3,7g hh đi qua dd brom dư thì có 1 lit dd brom chuyển màu. Tìm ctpt và khối lượng của 2 anken. Thu 2 / 6,6 g hh ankin qua dd AgNO3 / NH3 thu 38,7 g kết tủa. Tìm CTPT, khối lượng của 2 anken …

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2

6. Làm thế nào để giải quyết phản ứng của một anken với bạc nitrat (AgNO3 …

 • tác giả: vietjack.com

 • Ngày nộp hồ sơ: 18 tháng 2 năm 2021

 • sự đánh giá: 1 (58,695 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 3

 • Bản tóm tắt: Giải bài phản ứng của một anken với bạc nitrat (AgNO3) hay và chi tiết | Phản ứng thế hiđro tạo Ank-1-in – Tổng hợp lý thuyết Hóa học lớp 11 chi tiết nhất và các dạng bài tập Hóa học 11 chọn lọc có trong đề thi THPT Quốc gia có đáp án được sưu tầm sau chương trình Hóa học lớp 11 giúp các bạn ôn thi đại học môn Hóa học lớp 11 .

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: m metan = 0,1,16 = 1,6 gam; m etilen = 0,1,28 = 2,8 gam; m axetilen = 0,1.26 = 2,6 gam. Bài tập 3: Một hỗn hợp khí (X) gồm 1 ankan, 1 anken và 1 anken có V = 1,792 lít (ở ptc) được chia thành hai phần bằng nhau: + Phần 1: Cho đi qua dung dịch AgNO3 / NH ….. .

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2

7. Biết 8 gam anken X có thể đổi màu tối đa 200 ml …

 • tác giả: Tuyensinh247.com

 • Ngày nộp hồ sơ: Ngày 29 tháng 2 năm 2021

 • sự đánh giá: 5 (76,903 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 3

 • Bản tóm tắt: Biết 8g anken X có thể làm đổi màu tối đa 200ml dung dịch Br2 2M. Công thức phân tử của X là

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: Khai giảng Ngữ Văn 7 – Xây Nền Tảng Vững Chắc Cho Tương Lai! Biết 8 gam anken X có thể làm đổi màu tối đa 200 mL dung dịch Br 2 M. Công thức phân tử của X là. Câu 446794: Biết 8 gam anken X có thể làm đổi màu tối đa 200 mL dung dịch Br 2 2M.Công thức phân tử của X là. Ờ ……

 • xem bây giờ

Xem thêm  Trợ cấp that nghiệp khác bảo hiểm that nghiệp

8. Cho 6,72 lít anken X qua dung dịch AgNO3 / NH3 dư thì thấy …

 • tác giả: Khoahoc.vietjack.com

 • Ngày nộp hồ sơ: Ngày 21 tháng 8 năm 2021

 • sự đánh giá: 3 (33711 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 5

 • Bản tóm tắt: Bài trên dẫn 6,72 lít anken X qua dung dịch AgNO3 / NH3 dư …. cập nhật …

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: 18.06.2019 thu được 44,1 gam kết tủa khi cho 6,72 L anken X đi qua dung dịch AgNO3 / NH3 dư. Công thức của X là: A. C2H2 B. C3H4 C. C5H8 D. C4H6 …

 • xem bây giờ

1662421438 318 trong cau chi bo phan nao quan trong nhat

9. Câu 22: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm propen và anken …

 • tác giả: mtrend.vn

 • Ngày nộp hồ sơ: 23 tháng 5 năm 2021

 • sự đánh giá: 4 (42.050 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 2

 • Bản tóm tắt: Câu 22: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm propen và anken phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 / NH3. Chất X là A. axetilen. B. Nhưng -1 trong. C. Nhưng 2 in. D. Pent-1-in. Câu hỏi Hai mươi Ba: Hỗn hợp

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: Câu 22: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm propen và anken phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 / NH3. Chất X là A. axetilen. B. Nhưng -1 trong. C. Nhưng 2 in. D. Pent-1-in. Câu hỏi Hai mươi Ba: Hỗn hợp …

 • xem bây giờ

10. Cho 3,12 g anken X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd …

 • tác giả: hoctap.dvtienich.com

 • Ngày nộp hồ sơ: 5/7/2021

 • sự đánh giá: 2 (31151 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 2

 • Bản tóm tắt: Bài giải Cho 3,12g anken X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd …. cập nhật …

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: 07/03/2017 Cho 3,12 gam anken X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd / PbCO3, to) [đã giải] Bài hát muốn gửi tới các bạn ngày 03 tháng 07 năm 2017. Cho 3,12 gam anken X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd / PbCO3, to), thu được hỗn hợp Y chỉ gồm hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là. một. C2H2….

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2

11. Đốt cháy hoàn toàn anken X thu được 10,8 g {{H} _ {2 …

 • tác giả: hoc247.net

 • Ngày nộp hồ sơ: 19 tháng 1 năm 2021

 • sự đánh giá: 2 (48579 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 1

 • Bản tóm tắt:

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: 20.03.2022 Đốt cháy hoàn toàn anken X thu được 10,8 gam \ ({{H} _ {2}} O \). Nếu cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong thì khối lượng bình tăng 50,4 gam …

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2

12. Đốt cháy hoàn toàn anken X thu được H2O ở thể khí và …

 • tác giả: vuoi.vn

 • Ngày nộp hồ sơ: Ngày 13 tháng 6 năm 2021

 • sự đánh giá: 3 (92,456 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 1

 • Bản tóm tắt: Đốt cháy hoàn toàn anken X ở thể khí thu được H2O và CO2 có tổng khối lượng là 23 gam. Nếu cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca (OH) 2 dư thì thu được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: Đốt cháy hoàn toàn anken X ở thể khí thu được H2O và CO2 có tổng khối lượng là 23 gam. Nếu cho sản phẩm cháy qua dung dịch Ca (OH) 2 dư thì thu được 40 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là …

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2

13. Cho 4,2 gam anken (X) phản ứng với dung dịch nước brom …

 • tác giả: hoc247.net

 • Ngày nộp hồ sơ: 4/6/2021

 • sự đánh giá: 1 (26,953 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 2

 • Bản tóm tắt:

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: Cho 4,2 gam anken (X) phản ứng với dung dịch nước brom, thu được 12,2 gam sản phẩm cộng. Chất nào sau đây là dẫn xuất của hiđrocacbon? Đốt cháy 0,69 g hợp chất hữu cơ (X) chứa C, H, O. Sau phản ứng thu được 672 cm3 CO2 (dktc) và 0,81 g H2O. Hỗn hợp khí (X) gồm CH4 và Cx có tỉ lệ thể tích là 1: 1 …

 • xem bây giờ

Xem thêm  Công tác đảm bảo chất lượng thuốc tại nhà thuốc

14. [LỜI GIẢI] Biết 8 gam ankan X có thể làm đổi màu sẫm …

 • tác giả: tuhoc365.vn

 • Ngày nộp hồ sơ: Ngày 13 tháng 8 năm 2021

 • sự đánh giá: 1 (45716 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 3

 • Bản tóm tắt: Biết 8g anken X có thể làm đổi màu tối đa 200ml dung dịch Br2 2M. Công thức phân tử của X là

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: Biết 8 gam Anken X có thể khử màu tối đa 200ml. Câu hỏi và hướng dẫn giải Xác định. Biết 8 gam anken X có thể làm đổi màu tối đa 200 mL dung dịch Br 2 M. Công thức phân tử của X là. A. C 4 H 6. B. C 3 H 4. C. C 2 H 2. D. C 5 H 8. Vui lòng kéo xuống dưới để xem đáp án đúng và hướng dẫn giải. Câu trả lời……

 • xem bây giờ

15. Cho hỗn hợp E gồm một hiđrocacbon (X) và một anken (Y) và …

 • tác giả: hoctap.dvtienich.com

 • Ngày nộp hồ sơ: 10/3/2021

 • sự đánh giá: 1 (74.372 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 1

 • Bản tóm tắt: Đề bài thu được hỗn hợp E gồm một hiđrocacbon (X) và một anken (Y) và …. cập nhật …

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: 22.02.2022 Cho hỗn hợp E gồm một hiđrocacbon (X), anken (Y) và anken (Z) (số cacbon trong Y bằng tổng số cacbon trong Z cộng với 2 lần số cacbon trong X). Đốt cháy hoàn toàn E cần 1,9375 mol hỗn hợp T gồm O2 và O3 (tỉ khối của T so với etan là 1,28). Đưa tất cả các sản phẩm đốt cháy đến ……

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2 ahr0chm6ly9jahjpc3rtyxnsb2fkzwquy29tl2fua2lulw5hby1vlxrozs1ragkvaw1hz2vyxze5nte3mi5qcgc=

16. Anken nào ở thể khí có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 27 …

 • tác giả: Christmasloaded.com

 • Ngày nộp hồ sơ: 10/7/2021

 • sự đánh giá: 5 (82.339 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 2

 • Bản tóm tắt: Hỗn hợp X gồm 1 anken ở thể khí và hiđro có tỉ khối hơi so với CH4 là 0,425. Nung hỗn hợp X với xúc tác niken phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối hơi so với CH4 là 0, 8

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: Khách hàng vẫn thấy: hỗn hợp x thích hợp gồm một anken ở trên một khí và hiđro có tỉ khối hơi so với ch4 là 0 425 phương thơm M hh trước = 0,425. 16 = 6,8 m h sau = 0,8. 16 = 12,8 Vì không còn anken nào hết M H2 => anken cục bộ vẫn biến thành dung dịch của ankan GV Christmasloaded.com M hh trước = 0,425. 16 = 6,8 gam …

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2 ahr0chm6ly94zw1sawvubwluadm2mc5uzxqvbw90lwhvbi1ob3atec1nb20tms1hbmtpbi12ys1omi9pbwfnzxjfnta3ns5qcgc=

17. Hỗn hợp X gồm 1 ankyl và H2, có V = 8,96 lít (đkc) và …

 • tác giả: xemlienminh360.net

 • Ngày nộp hồ sơ: Ngày 23 tháng 4 năm 2021

 • sự đánh giá: 5 (20062 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 5

 • Bản tóm tắt: Câu 263936: Một hỗn hợp X gồm một anken và H2 có thể tích 8,96 lít (dktc) và mX = 4,6g, cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng, phản ứng xong thu được hỗn hợp khí Y có khối lượng là tỉ khối so với hỗn hợp X bằng 2

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: 13.01.2022 Câu 263936: Một hỗn hợp X thành phần gồm tất cả các anken và H2 có thể tích bằng 8,96 lit không là bao nhiêu (ptc) với mX = 4,6g. Cho toàn bộ hỗn hợp X qua Ni nguội, phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hỗn hợp X bằng 2….

 • xem bây giờ

18. Dẫn 6,72 lít anken X qua dung dịch AgNO3 / NH3 dư thì thấy…

 • tác giả: tracnghiem.net

 • Ngày nộp hồ sơ: Ngày 16 tháng 3 năm 2021

 • sự đánh giá: 1 (18,855 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 2

 • Bản tóm tắt: Bài trên dẫn 6,72 lít anken X qua dung dịch AgNO3 / NH3 dư …. cập nhật …

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: Khi cho 8,6 gam X phản ứng với dung dịch brom dư thì khối lượng brom đã phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (ở dtc) hỗn hợp khí X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được 36 gam kết tủa. Tỉ lệ thể tích của metan trong X là X gồm 1 anđehit và 1 anken (có cùng số nguyên tử C) …

 • xem bây giờ

Cho 10 8 g ankin x tac dung voi 6 72 lit h2 ahr0chm6ly9ob2mync52bi9pbwfnzxmvzgvmyxvsdc8yllborw==

19. Đốt cháy hoàn toàn 10,8 g anken X. Sau phản ứng …

 • tác giả: hoc24.vn

 • Ngày nộp hồ sơ: Ngày 19 tháng 4 năm 2021

 • sự đánh giá: 2 (79,782 bình luận)

 • Đánh giá cao nhất: 5

 • xếp hạng thấp nhất: 5

 • Bản tóm tắt: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 g anken X. Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí cacbonic (đktc) a) Xác định CTPT của anken X b) …

 • Kết quả tìm kiếm phù hợp: Một hỗn hợp X gồm 1 ankan a và 1 anken b có cùng số nguyên tử cacbon. Trộn X với H 2 (vừa đủ) thu được hỗn hợp Y. Khi cho Y đi qua Pt có xúc tác sinh ra khí Z có tỉ khối đối với CO 2 là 1 (phản ứng cộng H 2 xảy ra hoàn toàn). Lưu ý rằng VX = 6,72 lít và VH 2 = 4,48 lít ….

 • xem bây giờ

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>