Chỉ định thầu có cần thương thảo hợp đồng

Đánh giá của bạn post
Chi dinh thau co can thuong thao hop dong ahr0chm6ly9jzg4udgh1dmllbnboyxbsdwf0lnzul3vwbg9hzhmvdgludhvjlziwmjivmdmvmdcvy2hplwrpbmgtdghhds1ydxqtz29ulmpwzw==

Ranh giới, Quy trình bổ nhiệm nhà thầu Viết tắt (Minh họa)

1. Hạn chế chỉ định thầu

Các gói thầu hợp lệ trong thời hạn áp dụng của nhà thầu bao gồm:

– Giá gói thầu không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ công;

– Gói thầu không quá 01 tỷ đồng để mua hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế và các sản phẩm tổng hợp;

– Gói thầu không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu nằm trong dự toán mua sắm thông thường.

(Điều 54 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP)

2. Rút ngắn quy trình chỉ định thầu

* Đối với gói thầu:

– gói thầu được thực hiện để giải quyết kịp thời hậu quả của sự kiện bất khả kháng hoặc để giải quyết tại chỗ;

– Gói thầu phải được triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng địa phương hoặc không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp lân cận;

– Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trong trường hợp cấp bách.

Quy trình tuyển dụng nhà thầu được đơn giản hóa như sau:

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu xác định và chỉ định nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu.

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trao hợp đồng, các bên phải hoàn thành thủ tục chỉ định thầu, bao gồm: chuẩn bị dự thảo hợp đồng gửi nhà thầu, trong đó nêu rõ các yêu cầu liên quan đến phạm vi, nội dung công việc thực hiện. . Hiệu suất và thực hiện Thời gian và chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để đàm phán và hoàn thành hợp đồng.

– Trên cơ sở kết quả đàm phán hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp quản lý gói thầu phải thống nhất kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

– Thông báo kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm D Khoản 1 Điều 7 và Điểm C Khoản 1 hoặc Điểm B Khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP.

* Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu tại khoản (1), quy trình chỉ định thầu ngắn gọn như sau:

Luật sư dự thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và dự toán đã được phê duyệt, lập dự thảo hợp đồng gửi nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc phải thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

– Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, luật sư dự thầu và nhà thầu đề xuất chỉ định thầu thương thảo, hoàn thiện hợp đồng để làm cơ sở phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng. ;

Hợp đồng:

Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan.

(Điều 56 Nghị định 63/2014 / NĐ-CP)

Xem thêm: Ranh giới, quy trình tuyển dụng nhà thầu thông thường tại đây.

>> Điều kiện tham gia chỉ định thầu của nhà đầu tư là gì? Các nhà thầu cá nhân có thể tham gia vào một cuộc hẹn ngắn với nhà thầu không?

>> Dự án Cải tạo cầu giao thông nông thôn sử dụng vốn hỗn hợp (kể cả ODA) được thuê thầu?

Xem thêm  Cách để xem ai thích mình trên tinder

xu của tôi

Các câu hỏi và câu trả lời pháp lý liên quan

Dự thảo Hợp đồng Chỉ định Nhà thầu Ngắn hạn Trong trường hợp không thực hiện được chỉ định thầu. Theo đó, điểm B khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu quy định chỉ định thầu theo quy trình viết tắt gồm các bước: chuẩn bị dự thảo hợp đồng và gửi cho nhà thầu; Đàm phán và hoàn thiện hợp đồng; Trình, phê duyệt và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu; giao kèo.

Theo đó, kết quả tuyển dụng nhà thầu theo quy trình viết tắt được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Tạp chí Đấu thầu.

Thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu được công bố theo quy định tại Thông tư số 11/2019 / TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Chi dinh thau co can thuong thao hop dong

Dự thảo hợp đồng thuê thầu được áp dụng khi nào?

Chỉ định thầu viết tắt là hình thức lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu mua hàng hóa, xây lắp trong trường hợp bất khả kháng liên quan đến thiên tai, địch họa; Hoặc gói thầu thuộc bí mật quốc gia, gói thầu khoa học là bí mật hoặc gói thầu tư vấn riêng.

Vấn đề này được quy định cụ thể tại Điều 3 của Công bố 11/2015 / TT-BKHĐT về Mẫu đơn chỉ định thầu, hồ sơ dự thầu cạnh tranh, mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu báo giá và dự thảo hợp đồng. qua:

Đơn chỉ định thầu theo quy trình viết tắt được áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm A Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu số , gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP.

Từ các quy định trên, chúng ta có thể tóm tắt các gói thầu được phép chỉ định thầu rút gọn, bao gồm:

– gói thầu được thực hiện để xử lý ngay hoặc xử lý ngay hậu quả do tai nạn bất khả kháng gây ra;

– Gói thầu phải được công bố ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng hoặc không ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp lân cận;

– Gói thầu mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch trong trường hợp cấp bách;

– Giá gói thầu không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ công;

– Gói thầu không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế và sản phẩm tổng hợp;

– Gói thầu không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu nằm trong dự toán mua sắm thông thường.

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

, Ngày …. Năm….

số hợp đồng:

trục xuất: …………………. [ghi tên gói thầu]

Trong dự án: ………………[ghi tên dự án]

Căn cứ Luật Viên chức số 100/2015 / QH13 được Quốc hội ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014 / QH13 được Quốc hội ban hành ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Quy tắc (2) ____

Căn cứ Nghị quyết số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ kể từ ngày ____ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu ____ [Ghi tên gói thầu] Thông báo trúng thầu số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ cho người sử dụng lao động;

Xem thêm  Lời cuối chớ Tình yêu nhạc Hoa Lời việt

Căn cứ văn bản số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ kể từ ngày ____ về việc thông báo chấp nhận thầu và trao hợp đồng,

Chúng tôi thay mặt cho các bên tham gia hợp đồng bao gồm:

Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A)

tên của chủ sở hữu: [ghi tên Chủ đầu tư]

Tabuk:

điện thoại:

Số fax:

E-mail:

tài khoản:

Mã số thuế:

Người đại diện là Ông / bà:

Địa điểm:

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp ủy quyền).

Nhà thầu (3) (sau đây gọi là Bên B)

Tên nhà thầu: [ghi tên nhà thầu được lựa chọn]

Tabuk:

điện thoại:

Số fax:

E-mail:

tài khoản:

Mã số thuế:

Người đại diện là Ông / bà:

Địa điểm:

Giấy ủy quyền ký hợp đồng số ____ ngày ____ tháng ____ năm ____ (trường hợp ủy quyền).

Hai bên thống nhất ký hợp đồng xây lắp với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A giao cho Bên B thi công xây lắp theo đúng thiết kế.

Điều 2. Hình thành hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

 1. sợi dây chuyền;
 2. Thư chấp nhận thầu và trao hợp đồng;
 3. Các nhà thầu.
 4. các điều khoản cụ thể của hợp đồng;
 5. Các điều khoản chung của hợp đồng, bao gồm các phụ lục;
 6. Mục đích;
 7. phí;
 8. Mô tả công việc cho Yêu cầu dự thầu được đề cập trong Tóm tắt Báo giá thầu;
 9. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có).

Điều 3. Trách nhiệm của Nhà thầu

Bên nhận thầu có nghĩa vụ thực hiện công việc theo đúng thiết kế và có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm quy định trong các điều kiện chung và điều kiện riêng của hợp đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư

Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán quy định tại Điều 5 của hợp đồng này cùng với việc thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong các điều khoản, điều kiện chung và chi tiết hợp đồng.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

 1. Giá hợp đồng: ____________[ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền ký hợp đồng].
 2. Phương thức thanh toán: Thanh toán theo phương thức được đề cập trong các điều khoản cụ thể của hợp đồng như được định nghĩa tại Mục 36.1 ĐKCT.

Điều 6. Loại hợp đồng: bó

Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: _______

[ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục CDNT 1.3 BDL, HSDT và kết quả thương thảo, hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].

Điều 8. Hiệu lực của hợp đồng

 1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày _____ [ghi cụ thể ngày có hiệu lực của hợp đồng].
 2. Hợp đồng kết thúc sau khi hai bên thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng bao gồm ____ nhóm, chủ đầu tư giữ lại ____ nhóm, nhà thầu giữ ____ nhóm và các nhóm hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

[ghi tên, chức danh, ký tên và

đóng dấu]

Người đại diện theo pháp luật cho nhà đầu tư

[ghi tên, chức danh, ký tên và

đóng dấu]

Tóm lại, trên Dự thảo hợp đồng chỉ định thầu ngắn Đệ trình bởi ACC Group. Rất mong quý khách hàng tin tưởng sử dụng Dự thảo hợp đồng chỉ định thầu ngắn Trong thực tế.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>