Chân khớp có những tập tính nào cho ví dụ

Đánh giá của bạn post

Đặc điểm cấu tạo nào làm cho bệnh khớp rất đa dạng về tập tính và môi trường sống?

Đặc điểm cấu tạo nào làm cho bệnh khớp rất đa dạng về tập tính và môi trường sống?

Sự phát triển của hệ thần kinh và các giác quan. Nó là trung tâm điều khiển mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của khớp bàn chân.

Cấu trúc phân biệt phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp khớp thích nghi với nhiều môi trường khác nhau.

Ví dụ như chân bơi, chân bò, chân đào … Phần phụ miệng thích ứng với kiểu mài, kiểu mút … Thức ăn.

Danh mục bài viết

Xem toàn bộ tài liệu lớp 7 tại đây

 • Giải sách sinh học lớp 7
 • Lời giải sách sinh học lớp 7
 • Bài tập trắc nghiệm học sinh giỏi lớp 7 |
 • Sách sinh học lớp 7 |
 • Giải sinh học lớp 7
 • Sách giáo viên sinh học lớp bảy
 • Sách sinh học lớp 7 |

Giải bài tập Sinh học 7 – Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của chân khớp giúp học sinh giải bài tập, cung cấp cho học sinh hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 29 trang 96: Thảo luận đánh dấu (X) vào ô trống trong hình vẽ để xác định các đặc điểm chung của ngành viêm khớp.

Hình 29.1. Đặc điểm cấu trúc của tiểu mục
Hình 29.2. Cấu trúc cơ quan miệng
Hình 29.3. Tiến hóa động vật chân đốt
Hình 29.4. Cắt ngang ngực châu chấu
Hình 29.5. cấu tạo hai mắt
Hình 29.6 Tính khí ở kiến

Câu trả lời:

Hình 29.1. Đặc điểm cấu trúc của tiểu mục x
Hình 29.2. Cấu trúc cơ quan miệng
Hình 29.3. Tiến hóa động vật chân đốt x
Hình 29.4. Cắt ngang ngực châu chấu x
Hình 29.5. cấu tạo hai mắt
Hình 29.6 Tính khí ở kiến
Xem thêm  Giải pháp khắc phục già hóa dân số ở Nhật

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 29 trang 96: Đánh dấu (X) và ghi theo yêu cầu vào Bảng 1 về sự đa dạng về cấu trúc và vị trí của bệnh viêm khớp.

Bảng 1. Sự đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của các loài chân khớp

ST Tên diễn viên Trang Chủ Bộ phận cơ thể bộ râu rương (số gấp đôi) cánh
dân tộc nơi ẩm ướt trên trái đất số lượng Không có sẵn
Đầu tiên động vật giáp xác (tôm sông)
2 con nhện (con nhện)
3 côn trùng (cào cào)

Câu trả lời:

ST Tên diễn viên Trang Chủ Bộ phận cơ thể bộ râu rương (số gấp đôi) cánh
dân tộc nơi ẩm ướt trên trái đất số lượng Không có sẵn
Đầu tiên động vật giáp xác (tôm sông) x 2: đầu – ngực. Dạ dày 2 5 x
2 con nhện (con nhện) x 2: đầu và ngực. Dạ dày X 4 x
3 côn trùng (cào cào) x 3: cái đầu; ngực; Dạ dày Đầu tiên 3 2

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 29 trang 96: Thảo luận điền dấu (X) vào ô trống trong bảng 2 để chỉ ra hành vi đặc trưng của từng tác nhân (lưu ý: có nhiều hành vi khác nhau ở mỗi tác nhân).

ST Các tính năng chính Con tôm Tôm ở lại con nhện ve sầu con kiến Mật của những con ong
Đầu tiên tự vệ, tấn công
2 kho lương thực
3 Đan lưới bắt mồi
4 Đoàn kết để tồn tại
5 Sống trong cộng đồng
6 Chăn nuôi khác
7 Con đực và con cái nhận biết nhau bằng các dấu hiệu
số 8 Chăm sóc cho thế hệ tiếp theo

Câu trả lời:

ST Các tính năng chính Con tôm Tôm ở lại con nhện ve sầu con kiến Mật của những con ong
Đầu tiên tự vệ, tấn công x x x x x
2 kho lương thực x x x
3 Dệt lưới bắt mồi x
4 Đoàn kết để tồn tại x
5 Sống trong cộng đồng x x
6 Chăn nuôi khác x
7 Con đực và con cái nhận biết nhau bằng các dấu hiệu x
số 8 Chăm sóc cho thế hệ tiếp theo x x x

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 29 trang 97: – Dựa vào kiến ​​thức đã học, gọi tên các tập quán tự nhiên, điền tên một số loài chân khớp và đánh dấu (X) vào ô trống của bảng 3 cho phù hợp.

– Thảo luận, trao đổi về vai trò của chúng đối với thiên nhiên và đời sống con người.

Bảng 3. Vai trò của ngành viêm khớp

Chan khop co nhung tap tinh nao cho vi du

Câu trả lời:

1663870228 266 chan khop co nhung tap tinh nao cho vi du

Vai trò của chúng đối với tự nhiên và đời sống con người:

+ chữa bệnh

+ thụ phấn cho cây

+ làm thức ăn

+ Làm thức ăn cho các động vật khác

Câu 1 trang 98 sgk Sinh học 7: Đặc điểm nào của chân khớp có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phân bố rộng khắp của chúng?

Câu trả lời:

Lớp vỏ chitinous bảo vệ chúng khỏi bị khô để chúng có thể sống trên cạn và dưới nước.

Chân có các khớp linh hoạt hỗ trợ vận động.

Câu 2 trang 98 sgk Sinh học 7: Đặc điểm cấu tạo nào làm cho bệnh khớp rất đa dạng về tập tính và môi trường sống?

Câu trả lời:

Sự phát triển của hệ thần kinh và các giác quan → cơ sở của tập tính.

Lớp vỏ chitinous bảo vệ chúng khỏi bị khô để chúng có thể sống trên cạn và dưới nước.

Chân có các khớp linh hoạt hỗ trợ vận động.

Câu 3 trang 98 sgk Sinh học 7: Ví dụ, trong ba loại viêm khớp (giáp xác, nhện và côn trùng), loại nào có giá trị dinh dưỡng nhất?

Câu trả lời:

Giáp xác có giá trị dinh dưỡng lớn nhất.

– Ví dụ: tôm, cua, ghẹ …

Xem toàn bộ tài liệu lớp 7 tại đây

 • Giải sách sinh học lớp 7
 • Lời giải sách sinh học lớp 7
 • Bài tập thi học sinh giỏi lớp bảy
 • Sách sinh học lớp 7 |
 • Giải bài tập Sinh học lớp 7 (Ngắn gọn)
 • Sách giáo viên sinh học lớp bảy
 • Sách sinh học lớp 7 |

Giải bài tập Sinh học 7 – Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của chân khớp giúp học sinh giải bài tập, cung cấp cho học sinh hiểu biết khoa học về đặc điểm cấu tạo, mọi hoạt động sống của con người và các loại sinh vật trong tự nhiên:

Xem thêm  Hệ sinh thái nào không phải là hệ sinh thái ven biển ở nước ta

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 29 trang 96: Thảo luận đánh dấu (√) vào ô trống trong hình vẽ để chọn một đặc điểm là đặc điểm chung ở ngành chân khớp.

câu trả lời:

– Hình 29.1: Đặc điểm cấu trúc của phần bổ sung
– Hình 29.2: Cấu trúc cơ quan miệng
– Hình 29.3: Sự phát triển của bàn chân khớp
– Hình 29.4: Mặt cắt ngang ngực châu chấu
– Hình 29.5: Cấu trúc mắt ghép
Hình 29.6: Hành vi của Kiến

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 29 trang 96: Đánh dấu (√) và ghi theo yêu cầu vào Bảng 1 để biết sự đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của động vật chân đốt

câu trả lời:

Bảng 1. Sự đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của các loài chân khớp

1663870230 129 chan khop co nhung tap tinh nao cho vi du

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 29 trang 96: Thảo luận về việc đánh dấu (√) vào ô trống trong Bảng 2 để chỉ ra hành vi đặc trưng của từng tác nhân (lưu ý: có nhiều đặc điểm khác nhau trong một tác nhân duy nhất)

câu trả lời:

Bảng 2. Đa dạng hành vi

ST Các tính năng chính Con tôm Tôm ở lại con nhện ve sầu con kiến Mật của những con ong
Đầu tiên tự vệ, tấn công
2 kho lương thực
3 Dệt bẫy mồi
4 Đoàn kết để tồn tại
5 Sống trong cộng đồng
6 Chăn nuôi khác
7 Con đực và con cái nhận biết nhau bằng các dấu hiệu
số 8 Chăm sóc cho thế hệ tiếp theo

Trả lời câu hỏi Sinh 7 Bài 29 trang 97:

– Dựa vào kiến ​​thức đã học, liên quan đến tập quán tự nhiên, hãy điền tên một số loài chân khớp và đánh dấu (√) vào ô trống của bảng 3 cho phù hợp.

– Thảo luận, trao đổi về vai trò của chúng đối với thiên nhiên và đời sống con người.

câu trả lời:

Bảng 3. Vai trò của ngành viêm khớp

ST Tên của đại diện địa phương Người giúp đỡ, người giúp đỡ, người hữu ích, người hảo tâm Có hại
Đầu tiên Lớp giáp xác tôm sông
cua
các loại thảo mộc
2 lớp nhện con nhện
Ve bò
ghẻ
3 Lớp côn trùng cào cào
con chuồn chuồn
ve sầu

Người trợ giúp, Người trợ giúp, Người trợ giúp, Người trợ giúp:

+ Làm thức ăn: tôm, cua

Thụ phấn thực vật: ong và bướm

+ Xuất khẩu: Tôm sú….

– Có hại:

Truyền bệnh: ruồi muỗi

+ Có hại cho giao thông đường thủy: lừa gạt mặt trời.

→ Số lượng loài nhiều, mỗi loài tiết nhiều, nhân lên nhanh → có vai trò quan trọng.

Bài Một (Trang 98 SGK Sinh học 7): Trong số các đặc điểm của chân khớp, đặc điểm nào có ảnh hưởng lớn đến sự phân bố rộng rãi của ngành chân khớp?

câu trả lời:

Các đặc điểm cấu trúc giúp phân bổ khớp chân trên một phạm vi rộng là:

Vỏ kitin (bộ xương ngoài) chống thoát hơi nước và thích nghi với môi trường cạn.

– Chân khớp và chân phân biệt được phân biệt bởi sự linh hoạt trong di chuyển, một số loài chân khớp có cánh thích nghi với đời sống bay lượn.

Bài 2 (Trang 98 SGK Sinh học 7): Đặc điểm cấu tạo nào làm cho chân khớp đa dạng về tập tính và môi trường sống?

câu trả lời:

Động vật chân đốt khác nhau về tập tính và môi trường sống nhờ:

Sự phát triển của hệ thần kinh và các giác quan. Nó là trung tâm điều khiển mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của khớp bàn chân.

Cấu trúc phân biệt phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp khớp thích nghi với nhiều môi trường khác nhau.

Ví dụ như chân bơi, chân bò, chân đào … phần miệng mở rộng thích nghi với việc nghiền, hút … thức ăn.

Bài 3 (Trang 98 SGK Sinh học 7): Trong 3 lớp chân khớp: giáp xác, nhện và sâu bọ, lớp nào có giá trị dinh dưỡng lớn nhất? Cho một ví dụ.

câu trả lời:

Trong 3 lớp chân khớp thì lớp giáp xác có giá trị dinh dưỡng cao nhất vì hầu hết các loài tôm, cua ở biển và nước ngọt đều là thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao và số lượng lớn. Phải có một số vai trò quan trọng trong việc cung cấp và xuất khẩu thực phẩm cho con người.

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>