So sánh hình ảnh người lính qua ba bài thơ đồng chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, ánh trăng

[Văn mẫu 9] Tuyển tập bài văn mẫu lớp 9 hay liên quan đến so sánh hình ảnh chú bộ đội trong bài văn đồng đội và bài thơ tiểu đội xe không kính. So sánh hình ảnh chú bộ đội trong bài thơ đồng chí với bài thơ chú bộ đội không kính – […]

Xem chi tiết

Phong trào cách mạng có ý nghĩa là cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám là

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trâu (Tụ Quang) trong hai ngày 14-15 tháng 8 năm 1945 đã giải quyết vấn đề quan trọng: quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Đông đảo các đoàn đại biểu ba miền Bắc, Trung, Nam từ các chiến khu, vùng giải phóng […]

Xem chi tiết
Nhung tinh gianh chinh quyen cuoi cung trong tong khoi

Những tỉnh giành chính quyền cuối cùng trong Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Ôn lại lịch sử cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công (19/8/1945) Tháng 8 năm 1945, cuốc chiến tranh thế giới đi vào giai đoạn kết thúc. Sau khi tiêu diệt phát xít Đức tại sào huyệt của chúng, Liên Xô quay sang tấn công tên phát xít phương đông là Nhật […]

Xem chi tiết