Cặp chất nào trong số các cặp chất cho dưới đây không tác dụng được với nhau

Đánh giá của bạn post

luôn luôn ghi nhớ để cảm ơnGiọng nói 5 *
Nếu câu trả lời là hữu ích, xin vui lòng!

Cap chat nao trong so cac cap chat cho duoi day khong tac dung duoc voi nhau
  • funeufu
  • Cap chat nao trong so cac cap chat cho duoi day khong tac dung duoc voi nhau ahr0chm6ly9ob2lkyxayndcuy29tl3n0yxrpyy9pbwcvawnvbl9tb2qucg5n
  • 22/11/2021
  • Cap chat nao trong so cac cap chat cho duoi day khong tac dung duoc voi nhau ahr0chm6ly9ob2lkyxayndcuy29tl3n0yxrpyy9pbwcvawnvbi1ozwfydc5wbmc=

    Cảm ơn 1

  • Cap chat nao trong so cac cap chat cho duoi day khong tac dung duoc voi nhau ahr0chm6ly9ob2lkyxayndcuy29tl3n0yxrpyy9pbwcvawnvbi1yzxbvcnqucg5n

    Báo cáo bạo lực

Xem Giải pháp Hội thảo Lớp 9 – Tại đây

câu trả lời dễ dàng

2Ag + O3 → Ag2O + O2

2CO + O2 → 2CO2

2Mg + O2 → 2MgO

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 118

18/06/2021 12671

D – carbon dioxide và carbon dioxide

Câu trả lời chính xác

Đáp án D 2Ag + O3 → Ag2O + O2 2CO + O2 → 2CO2 2Mg + O2 → 2MgO

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Phản ứng nào sau đây chứng tỏ ozon là chất có tính oxi hóa mạnh hơn oxi?

(1) Ồ3 + Hajj → tới

(2) O3+ KI + FUL2O & rarr;

(3) Ồ3+ Fe → thành

(4) Ồ3+ chỉ4 → đến

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 14.860

Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba dung dịch H2SO4 đặc, Ba (OH) 2, HCl là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 13.324

10,8 gam kim loại X đem oxi hóa hoàn toàn trong khí O2 (dư), thu được 20,4 gam oxit kim loại. Kim loại X

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 9152

Dẫn 6,6 lít hỗn hợp X gồm oxi và ozon qua dung dịch KI dư, phản ứng thu được đúng 25,4 gam iot. Tỉ lệ thể tích của oxi trong X là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8594

ở nhiệt độ bình thường

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7955

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7290

Trộn đều bột sắt và bột lưu huỳnh rồi cho vào ống nghiệm khô. Đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn, một lúc sau hỗn hợp cháy đỏ. Sản phẩm có vấn đề là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6.602

Hấp thụ hoàn toàn 12 gam lưu huỳnh trioxit trong 100 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là (S = 32, O = 16, H = 1)

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6307

Oxi hoá 89,6 lít lưu huỳnh đioxit (dktc) có xúc tác thu được 240 gam SO3. Tính hiệu suất?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 6201

Hòa tan 0,8125 g kim loại R hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 0,28kg khí SO2 (dktc). Kim loại R là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5.442

Để điều chế CuSO4, chọn

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 5,031

Cho dd CuSO4 phản ứng với khí H2S (lấy dư) thu được 9,6g kết tủa. Tính thể tích H2S đã phản ứng (dktc)

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4,445

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.172

Tính chất hóa học của nguyên tố oxi là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4039

Để diệt chuột trong kho, người ta dùng phương pháp đốt lưu huỳnh, đóng cửa kho. Hít phải khói dẫn đến sưng hầu họng, co giật và tê liệt các cơ quan hô hấp dẫn đến ngạt thở và tử vong. Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân chính của các hiện tượng trên?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.069

Một loạt các chất có thể có trong một dung dịch:

Các ion sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch:

Dãy gồm các ion không thể có trong dung dịch là

Trường hợp nào sau đây không được coi là phản ứng chéo?

Cặp chất liệu nào sau đây? tôi không thể Có một giải pháp?

Phản ứng trao đổi ion chỉ xảy ra trong dung dịch các chất điện li khi

Phương trình ion thuần cho phản ứng là

Ion \ (CO_3 ^ {2 -} \) cùng tồn tại với các ion sau trong dung dịch:

Nhìn vào đồ thị sau: X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X, Y có thể là

Phản ứng trao đổi ion chỉ xảy ra trong dung dịch các chất điện li khi

Dung dịch nào sau đây? không đúng Phản ứng với dung dịch axit clohiđric loãng?

Cặp chất nào sau đây khi phản ứng với nhau tạo ra sản phẩm ở thể khí?

Một phương trình hóa học được viết là gì? sai – sai – sai So với phản ứng xảy ra?

Cho 7,65 g hỗn hợp gồm Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra xong, hai chất thu được 16,5 gam kết tủa. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp gồm KOH 0,8M và Ba (OH) 2 0,1M vào X đến khi thu được cặn lớn nhất, lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam hỗn hợp rắn. m قيمة giá trị tủ đựng đồ Giá trị nào sau đây?

Trộn hỗn hợp ion sau:

(I) K +, CO32-, S2- với H +, Cl-, NO3-

(II) Na +, Ba2 +, OH- với H +, Cl-, SO42-

(III) NH4 +, H +, SO42- với Na +, Ba2 +, OH-

(IV) H +, Fe2 +, SO42- với Ba2 +, K +, OH-

(V) K +, Na +, HSO3- với Ba2 +, Ca2 +, OH-

(VI) Cu2 +, Zn2 +, Cl- với K +, Na +, OH-

Có ba phản ứng có thể xảy ra:

Có hai dung dịch có 2 cation và 2 anion không trùng nhau về các ion sau: K + (0,15 mol), Mg2 + (0,1 mol), NH4 + (0,25 mol), H + (0,25 mol), Cl- ( 0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Các ion nào sau đây có một trong các dung dịch nêu trên?

Cho dãy các ion sau:

(a) H +, Fe3 +, NO3-, SO42- (b) Ag +, Na +, NO3-, Cl-

(c) Al3 +, NH4 +, Br- +, OH- (d) Mg2 +, K +, SO42-, PO43-

(e) K +, HPO42-, Na +, OH- (g) Fe2 +, Na +, HSO4-, NO3-

(h) Ag +, NH4 +, SO42-, I- (i) Mg2 +, Na +, SO42-

Số dãy ion cùng tồn tại trong dung dịch là:

Các dung dịch rời rạc: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Một số thí nghiệm đã được thực hiện và kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Cap chat nao trong so cac cap chat cho duoi day khong tac dung duoc voi nhau

Các nghiệm (1), (3), (5) lần lượt là

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Cách đồng bộ google drive trên máy tính
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>