Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16 cho biết đô thị nào sau đây là đô thị đặc biệt

Đánh giá của bạn post

* Hướng dẫn giải pháp

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15 (Dân số), ta thấy các đô thị được xếp vào loại đô thị, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh.

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 40

Hướng dẫn: Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị là đô thị đặc biệt ở nước ta là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hồ Chí Minh.

Định vị:

Câu hỏi trên thuộc dạng câu hỏi trắc nghiệm bên dưới!

Số lượng câu hỏi: 30

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 330

Câu hỏi, câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời và giải pháp

Câu trả lời đúng: không hợp lệ

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15 (Dân số), ta thấy các đô thị được xếp vào loại đô thị, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh.

Nguyên Hồng (nhân tạo)

18/06/2021 7.210

A. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.

Câu trả lời chính xác

Xem thêm  Đặc điểm nào không phải đặc điểm chung của giới nấm

c. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

D. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng.

Hướng dẫn: Dựa vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết các đô thị là đô thị đặc biệt ở nước ta là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hồ Chí Minh Chọn: A.

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây là thành phố thuộc loại hàng đầu của nước ta?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 10.021

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây được xếp vào loại đặc biệt?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.211

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lý Việt Nam trang 15, các thành phố có không quá 1 triệu dân là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.195

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lý Việt Nam trang 15, các thành phố có dân số từ 500.001 đến 1.000.000 là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3970

Căn cứ vào Vị trí địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây của nước ta là đô thị loại 3?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.660

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết phần lớn dân cư thuộc nhóm ngôn ngữ Austronesia tập trung ở vùng nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3,174

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí Việt Nam trang 15, nhận xét nào sau đây không đúng về sự phân bố dân cư ở nước ta?

Xem thêm  Ý nghĩa của quyền chiếm hữu

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2905

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15, thành phố đông dân thứ hai (2007) ở Đông Nam Bộ là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2,527

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây thuộc tỉnh Quảng Trị?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.464

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây thuộc tỉnh Phú Yên?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.414

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây có dân số dưới 500.000 người (năm 2007)?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2335

Căn cứ vào tập bản đồ địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây thuộc tỉnh Hà Tĩnh?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.637

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, quy mô dân số của các thành phố sau đây ở Đồng bằng sông Hồng (2007) theo thứ tự giảm dần là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.540

Căn cứ vào Atlat Việt Nam trang 15, các đô thị có dân số (2007) từ 100.000 – 200.000 người ở Đông Nam Bộ là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.505

Căn cứ vào Tập bản đồ Địa lí Việt Nam trang 15, hãy cho biết thành phố nào sau đây có dân số lớn hơn 1 triệu người?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.486

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>