Bài tập Toán lớp 3 bài 150 trang 77 tập 2

Đánh giá của bạn post

Với các giải pháp bài tập về nhà toán lớp 3 Trang 77 Bài 150: Chia một số có năm chữ số cho một số có một chữ số (Tiếp theo) Hay và chi tiết giúp các em học sinh dễ xem, so sánh lời giải để biết cách làm bài tập trong VBT Toán học 3. Mời các bạn đón xem:

giải bài tập về nhà toán lớp 3 Bài 150: Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải bài 1 Trang 77 SGK Toán lớp 3 Tập 2: Tính toán:

15607: 5 27068: 6 14789: 7

……………………………………………… ……………

……………………………………………… ……………

……………………………………………… ……………

câu trả lời

Bai tap toan lop 3 bai 150 trang 77 tap 2

Giải bài 2 Trang 77 SGK Toán lớp 3 Tập 2: Các em đã chuẩn bị 32.850 quyển vở để chia đều cho 4 trường. Hỏi nhiều nhất mỗi trường nhận được bao nhiêu quyển, còn lại bao nhiêu quyển?

Bản tóm tắt

Bai tap toan lop 3 bai 150 trang 77 tap 2

câu trả lời

Số sách mỗi trường nhận và để lại là:

32850: 4 = 8212 (cuốn sách) 2 trái

Đáp số: 8212 quyển sách còn lại 2 quyển

Giải bài 3 Trang 77 SGK Toán lớp 3 Tập 2: con số ?

Số chia

Số chia

tình yêu

số dư

12 729

6

21 798

7

49.687

số 8

30672

9

câu trả lời

Số chia

Số chia

tình yêu

số dư

12 729

6

2121

3

21 798

7

3114

49.687

số 8

6210

7

30672

9

3408

Bài học toán lớp 3 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giải bài 1 Trang 77 VBT Toán 3 Tập 2:

Một câu hỏi: Tính toán:

15607: 5 27068: 6 14789: 7

……………………………………………… ……………

……………………………………………… ……………

……………………………………………… ……………

Câu trả lời:

Bài 2 tr 77:

Một câu hỏi: Các em đã chuẩn bị 32.850 quyển vở để chia đều cho 4 trường. Hỏi nhiều nhất mỗi trường nhận được bao nhiêu quyển, còn lại bao nhiêu quyển?

Bản tóm tắt

Câu trả lời:

Số sách mỗi trường nhận và để lại là:

32850: 4 = 8212 (cuốn sách) 2 cuốn sách bổ sung

Xem thêm  Quy hoạch thị trấn Nưa Triệu Sơn

Đáp số: 8212 quyển sách còn lại 2 quyển

Bài 3 tr 77:

Một câu hỏi: Nhập số chính xác vào dấu chấm

Số chia Qasim Al-Rahma số dư
12 729 6
21 798 7
49.687 số 8
30672 9

Câu trả lời:

Số chia Qasim Al-Rahma số dư
12 729 6 2121 3
21 798 7 3114
49.687 số 8 6210 7
30672 9 3408

bài trước: Bài 149: Chia một số có năm chữ số cho một số có một chữ số – Trang 76 VBT Toán 3 Tập 2 bài viết tiếp theo: Bài 151: Vở bài tập – tr78 VBT Toán 3 Tập 2

  • Tuần 3 – Trang 13, 14, 15, 16 – Cùng học Toán 3
  • Tuần 17 Trang 59, 60, 61 – Cùng em học Toán lớp 3
  • Tuần 20 Trang 8, 9, 10 – Cùng em Học Toán 3 Tập 2
  • Tuần Hai Trang 9, 10, 11, 12 – Cùng học Toán 3
  • Tuần 6 Trang 23, 24, 25, 26 – Cùng học Toán 3
  • Tuần 9 Trang 33, 34, 35 – Cùng học Toán 3
  • Tuần 24 Trang 21, 22, 23 – Cùng học Toán 3 Tập 2 cùng các em
  • Trắc nghiệm học kì 1 – Cùng em học Toán 3 nhé
  • Tuần 8 – Trang 30, 31, 32 – Cùng học Toán 3

Giải bài 1 trang 77 SGK Toán 3 Tập 2: Tính toán:

15607: 5 27068: 6 14789: 7

……………………………………………… ……………

……………………………………………… ……………

……………………………………………… ……………

Câu trả lời

Giải bài Hai Trang 77 SGK Toán 3 Tập 2: Các em đã chuẩn bị 32.850 quyển vở để chia đều cho 4 trường. Hỏi nhiều nhất mỗi trường nhận được bao nhiêu quyển, còn lại bao nhiêu quyển?

Bản tóm tắt

Câu trả lời

Số sách mỗi trường nhận và để lại là:

32850: 4 = 8212 (cuốn sách) 2 trái

Đáp số: 8212 quyển sách còn lại 2 quyển

Giải bài 3 trang 77 SGK Toán 3 Tập 2:

Số chia Số chia tình yêu số dư
12 729 6
21 798 7
49.687 số 8
30672 9

Câu trả lời

Số chia Số chia tình yêu số dư
12 729 6 2121 3
21 798 7 3114
49.687 số 8 6210 7
30672 9 3408
Xem thêm  Hay chỉ ra luận điểm thuộc lập trường duy vật siêu hình trong các luận điểm sau

Bài 150. Chia năm số cho số có một chữ số (tiếp theo) 1. Tính: 15607 527068 6 14789 7 06 3121 30 4511 07 2112 10 06 08 07 08 19 2 2 5 2. Người ta chuẩn bị 32.850 quyển vở chia đều cho 4 trường. Hỏi nhiều nhất mỗi trường nhận được bao nhiêu quyển, còn lại bao nhiêu quyển? Tom tăt bai học? Mỗi trường nhận được bao nhiêu quyển sách: Kz ‘^> 1 quyển nhận được và còn lại: 32850 quyển sách 32850: 4 = 8212 (quyển sách) 4 trường: (. – “ì” 1 ~ ì ~ — còn lại 2 quyển Đáp số: 8212 quyển sách còn lại hai quyển sách là 3. Số? Chia Số dư 12 729 6 2121 3 21798 7 3114 0 49687 8 6210 7 30672 93408 0

Giải câu 1, 2, 3 Trang 77, Bài 150 Sách bài tập (VBT) Toán 3 Tập 2. Câu 1. Số học:

1. Tính toán:

Bai tap toan lop 3 bai 150 trang 77 tap 2 ahr0chm6ly9pbwcuc2fjagjhaxrhcc5uzxqvcgljdhvyzs8ymde3lzeymjcvymfplte1mc1oaw5oltetdmj0lxrvyw4tmy10yxatmi5qcgc=

2. Họ đã chuẩn bị 32.850 quyển vở cho 4 trường. Hỏi nhiều nhất mỗi trường nhận được bao nhiêu quyển và còn lại bao nhiêu quyển?

3. Hình vẽ?

Số chia

Số chia

tình yêu

số dư

12 729

6

21 798

7

49.687

số 8

30672

9

giải thưởng:

Đầu tiên.

Bai tap toan lop 3 bai 150 trang 77 tap 2 ahr0chm6ly9pbwcuc2fjagjhaxrhcc5uzxqvcgljdhvyzs8ymde3lzeymjcvymfplte1mc1oaw5oltitdmj0lxrvyw4tmy10yxatmi5qcgc=

2.

Bản tóm tắt :

Bai tap toan lop 3 bai 150 trang 77 tap 2 ahr0chm6ly9pbwcuc2fjagjhaxrhcc5uzxqvcgljdhvyzs8ymde3lzeymjcvymfplte1mc1oaw5oltmtdmj0lxrvyw4tmy10yxatmi5qcgc=

dung dịch

Số sách mỗi trường nhận và để lại là:

32850: 4 = 8212 (cuốn sách) 2 trái

Đáp số: 8212 quyển sách còn lại 2 quyển

3.

Số chia

Số chia

tình yêu

số dư

12 729

6

2121

3

21 798

7

3114

49.687

số 8

6210

7

30672

9

3408

Sachbaitap.com

Báo cáo lỗi – Nhận xét

đăng sau

Bai tap toan lop 3 bai 150 trang 77 tap 2 ahr0chm6ly9tlnnhy2hiywl0yxauy29tl3rozw1lcy9pbwfnzxmvbmv4dc5wbmc=

Xem lời giải SGK – Toán 3 – xem ngay

>> Học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trực tuyến tại Tuyensinh247.com. Cam kết giúp đỡ học sinh lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Xem thêm tại đây: Bài 149 + 150. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>