Giải đáp Vì sao năm 1867 thực dân pháp chiếm được 3 tỉnh miền tây nam kì một cách nhanh chóng

Khi quân Pháp rút đến thành Vĩnh Long, đại diện triều đình là Fan Than Jian chủ động dâng thành, yêu cầu thành Hà Tiên và Tần Giang đầu hàng. => Thế yếu của triều đình đã giúp thực dân Pháp đánh chiếm các tỉnh miền Tây Nam Kỳ trong vòng 5 ngày mà không […]

Xem chi tiết