Nghĩa của Công bằng trong giáo dục là gì lấy vi đủ

LÊ THỊ VINH (Khoa Nhà nước và pháp luật – Trường Chính trị Nghệ An) TÓM TẮT: Tự do, bình đẳng và bác ái là những giá trị mà cả nhân loại đang cố gắng để đạt được. Công bằng xã hội cũng vậy, nó là giá trị mà loài người luôn mong đạt được […]

Xem chi tiết