Giải đáp Qua câu chuyện quà của bà em thấy tình cảm người bà dành cho cháu như thế nào

Bài học thành phần: Bữa trưa gà (2 phương pháp) Câu 3 (trang 151 sgk ngữ văn 7 tập 1) Cảm nhận của em về hình ảnh người bà và tình yêu thương được thể hiện trong bài thơ? Xây dựng phương pháp 1 Hình ảnh người bà có vẻ thơ mộng và ấm áp, […]

Xem chi tiết