Giải đáp Con người của bác, đời sống của bác giản dị như thế nào sử dụng phép tu từ nào

Câu: “Bác người, đời sống giản dị như thế nào, chúng ta đều biết: bữa ăn, đồ dùng, nhà cửa, nếp sống.” => Sử dụng các phép tu từ: Liệt kê => Tác dụng: Giúp chúng ta hình dung và hiểu một cách toàn diện về những chú tiểu, cô chú giản dị trong bữa […]

Xem chi tiết