AlCl3 không phản ứng với dung dịch nào

Đánh giá của bạn post

18/06/2021 6.408

Đáp án B: 3AgNO3 + AlCl3 -> 3AgCl + Al (NO3) 3. AlCl3 + 3 NaOH -> Al (OH) 3 + 3NaCl. AlCl3 + 3NH3 + 3H2O -> Al (OH) 3 + 3NH4Cl

Các câu hỏi nóng cùng chủ đề

Dung dịch nào sau đây sẽ tương tác với Al.?2một3?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 16401

Chất nào sau đây là đá thô? không đúng Nó có phải là nhôm composite không?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 8.196

Kim loại nào sau đây tan hoàn toàn trong nước dư ở nhiệt độ thường?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 7926

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch Al vào HCl.

(b) Cho Al vào dung dịch AgNO3.

(c) Cho Na vào H2O.

(D) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng.

(e) Cho dung dịch Fe (NO3) 2 vào dung dịch AgNO3.

Số lần thử nghiệm mà phản ứng xảy ra là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4,766

Dãy kim loại nào sau đây có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân muối clorua nóng chảy?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.405

Thí nghiệm nào sau đây kết thúc? không đúng có một khoản tiền gửi

Xem thêm  Cường độ tức thời bằng cường độ hiệu dụng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 4.335

Phản ứng giữa cặp chất nào sau đây được gọi là phản ứng thu nhiệt?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.694

Để phá hủy lượng kim loại Na hoặc K dư khi tiến hành thí nghiệm ta dùng

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.681

Kim loại tan được trong dung dịch nào sau đây?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 3.563

Đun nóng hỗn hợp bột gồm Cr, Cu, Ag với oxi dư hoàn toàn, sau phản ứng thu được chất rắn A. Cho A vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và kết tủa Y. Thành phần của kết tủa Y là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.119

Dung dịch nào sau đây sẽ tương tác với Al.?2một3?

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.086

Sản phẩm cuối cùng thu được khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn X gồm Ba (HCO3)2 và na2ko3 được

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.037

Thêm vài giọt dung dịch natri cacbonat vào dung dịch nhôm clorua. Hiện tượng kết quả là:

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 2.010

Để xem luồng không khí như thế nào2 Sục qua hỗn hợp (A) gồm Al2một3 , CuO, MgO, FeO. Sau khi phản ứng xong, thu được hỗn hợp các chất B.

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.894

Nhúng các cặp kim loại dưới đây (tiếp xúc trực tiếp với nhau) trong dung dịch axit clohiđric. Trong trường hợp này Fe không đúng Ăn mòn điện hóa?

Xem thêm  Đặc điểm nổi bật của một nước quân phiệt là

Xem câu trả lời ” 18/06/2021 1.831

Điều nào sau đây không …

Một câu hỏi: Vật liệu nào sau đây? không đúng Phản ứng với dung dịch AlCl.3?

một. AgNO3

B. AG

c. SODUIM hydroxit

Tiến sĩ .. NH3. Giải pháp

Câu trả lời

Loại bỏ

Hướng dẫn giải pháp

câu trả lời b.

3AgNO3 + AlCl3 -> 3AgCl + Al (NO3) 3.

AlCl3 + 3 NaOH -> Al (OH) 3 + 3NaCl.

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O -> Al (OH) 3 + 3NH4Cl

Câu hỏi trên là câu hỏi trắc nghiệm

340 câu hỏi Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có lời giải chi tiết !!

Hóa học lớp mười hai Lớp mười hai – hóa học

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>