1 dung dịch baoh2 có ph = 12 nồng độ mol của ion oh trừ là

Đánh giá của bạn post

dung dịch Ba (ồ) 2 Với pH = 13, nồng độ Ba (OH) 2 bằng

0,05 m.

0,1 m.

C. 0,01 m.

d 0,005 m.

Các câu hỏi nóng về cùng một chủ đề
LIVESTREAM 2K4 Kỳ thi trúng tuyển quốc gia năm 2022 مراجعة

Tương tác biểu đồ hàm số – 2k5 – QUANG HUY. Phát trực tiếp Toán học

Toán học

Giá trị cốt lõi và bài tập rõ ràng – Phát trực tiếp 2K5 LÝ THÁI TUYỂN

Vật lý

Học phần 1 – Ôn tập Toàn diện về Thuốc (buổi 2) – 2k5 Live Stream bằng tiếng Anh Cô Quinn Trang

Tiếng anh (mới)

https://www.youtube.com/watch?v=9N3-WMajN88

Phát trực tiếp bài toán trong hàm số cực đại – 2k5 – QUANG HUY Mathematics

Toán học

Học sớm 12 – Đặc điểm – Sản xuất ESTE – 2K5 – Truyền hình trực tiếp Hoa Huyền

hoá học

KIỂM TRA ĐÔNG ĐÔNG – Công ty – Danh pháp ESTE – 2K5 – Livestream Hoa Huyền

hoá học

Xem thêm …

Đầu tiên)

Dung dịch có pH = 12 cho pOH = 2.

\( \với tôi [O{H^ – }] = {10 ^ {- 2}} triệu \)

\ (\ to {C_ {M {\ text {Ba (OH}} {{\ text {)}} _ 2}}} = \ frac {1} {2}[O{H^ – }] = 0,005 m \)

2)

Dung dịch có pH = 13 thu được pOH = 1.

\( \với tôi [O{H^ – }] = {10 ^ {- 1}} = 0,1 triệu \)

\ (\ đến {n_ {O {H ^ -}}} = 0,01.0,1 = 0,001M \)

Dung dịch sau khi pha loãng có pH = 12 nên pOH = 2.

Xem thêm  Cài Vietmap cho màn hình Android

\( \với tôi [O{H^ – }] = {10 ^ {- 2}} \ to {V_ {dd}} = \ frac {{0,001}} {{{{10} ^ {- 2}}}} = 0,1 {\ text {lít}} \)

\ ({V _ {{H_2} O}} = 100 – 10 = 90 {\ text {ml}} \)

3)

Giải pháp 1 có \ ([{H^ + }] = {10 ^ {- 2}} \ thành {n _ {{H ^ +}}} = {0,3.10 ^ {- 2}} = {3.10 ^ {- 3}} {\ text {mol}} \)

Giải pháp 2 có \ ([{H^ + }] = {10 ^ {- 3}} \ thành {n _ {{H ^ +}}} = {0,2.10 ^ {- 3}} = {2.10 ^ {- 4}} {\ text {mol}} \)

Trộn hai dung dịch để được một dung dịch có thể tích

\ (V = 300 + 200 = 500 {\ text {ml = 0}} {\ text {, 5 lít}} \)

\ ({n _ {{H ^ +}}} = {3.10 ^ {- 3}} + {2.10 ^ {- 4}} = {3,2.10 ^ {- 3}} {\ text {mol}} \)

\ ([{H^ + }] = \ frac {{{3,2.10} ^ {- 3}}}} {{0,5}} = {6,4.10 ^ {- 3}} m \)

\ (\ đến pH = – \ log [{H^ + }] = 2,194 \)

Nếu một mẫu nước có pH = 3,82 thì nồng độ mol của ion H + trong đó là

Tính pH của 300 mL dung dịch (gồm 100 mL Ba (OH) 2 0,1M và 200 mL NaOH 0,05M)

Dung dịch Ba (OH) 2 có tính bazơ mạnh có [Ba2+] = 5.10-4. PH của dung dịch này là:

Dung dịch axit clohydric 0,1 M có pH:

Nồng độ mol của dung dịch Ba (OH) 2 có pH = 12 là

0,050 MB 0,005MC 0,010MD 0,100M.

Đầu tiên)

Dung dịch có pH = 12 cho pOH = 2.

\( \với tôi [O{H^ – }] = {10 ^ {- 2}} triệu \)

\ (\ to {C_ {M {\ text {Ba (OH}} {{\ text {)}} _ 2}}} = \ frac {1} {2}[O{H^ – }] = 0,005 m \)

Xem thêm  Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định trên dây, A là một điểm nút

2)

Dung dịch có pH = 13 thu được pOH = 1.

\( \với tôi [O{H^ – }] = {10 ^ {- 1}} = 0,1 triệu \)

\ (\ đến {n_ {O {H ^ -}}} = 0,01.0,1 = 0,001M \)

Dung dịch sau khi pha loãng có pH = 12 nên pOH = 2.

\( \với tôi [O{H^ – }] = {10 ^ {- 2}} \ to {V_ {dd}} = \ frac {{0,001}} {{{{10} ^ {- 2}}}} = 0,1 {\ text {lít}} \)

\ ({V _ {{H_2} O}} = 100 – 10 = 90 {\ text {ml}} \)

3)

Giải pháp 1 có \ ([{H^ + }] = {10 ^ {- 2}} \ thành {n _ {{H ^ +}}} = {0,3.10 ^ {- 2}} = {3.10 ^ {- 3}} {\ text {mol}} \)

Giải pháp 2 có \ ([{H^ + }] = {10 ^ {- 3}} \ thành {n _ {{H ^ +}}} = {0,2.10 ^ {- 3}} = {2.10 ^ {- 4}} {\ text {mol}} \)

Trộn hai dung dịch để được một dung dịch có thể tích

\ (V = 300 + 200 = 500 {\ text {ml = 0}} {\ text {, 5 lít}} \)

\ ({n _ {{H ^ +}}} = {3.10 ^ {- 3}} + {2.10 ^ {- 4}} = {3,2.10 ^ {- 3}} {\ text {mol}} \)

\ ([{H^ + }] = \ frac {{{3,2.10} ^ {- 3}}}} {{0,5}} = {6,4.10 ^ {- 3}} m \)

\ (\ đến pH = – \ log [{H^ + }] = 2,194 \)

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>