1 6 phút bằng bao nhiêu phút,bao nhiêu giây

Đánh giá của bạn post
3


khách thăm quan

Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu hỏi bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

3


khách thăm quan


Vui lòng nhập câu hỏi của bạn ở đây

Đây là một số câu hỏi có thể liên quan đến câu hỏi bạn đã đăng. Có lẽ có câu trả lời bạn cần!

Trả lời + giải thích các bước giải:

1/6 phút = 10 giây

Vì 1 phút = 60 giây

muốn biết 1/6 phút = ….. một giây thì chúng ta mất 1/6 x 60 = 10 giây

Nhập câu hỏi của bạn, Doanhnhan.edu.vn sẽ tìm câu hỏi dành cho bạn. Nếu bạn không hài lòng với các câu trả lời có sẵn, hãy tạo một câu hỏi mới.

Đang xem: 1/6 phút bằng số giây

Một năm thường có 365 ngày

1 ngày chứa 24 giờ

Một giờ có 60 phút

Một phút 60 giây

=> 1 giờ có 60 x 60 = 3600 giây

=> 1 ngày có 3600 x 24 = 86400 giây

=> 1 năm thường là 86400 x 365 = 31536000 giây

phù hợp với tôi

Cách tính: một thế kỷ =… giây. Ai làm được thì mình đánh dấu 4 lần.

Lưu ý: Chỉ sử dụng kiến ​​thức trên lớp (Ví dụ: 1 năm thường = 365 ngày; 1 năm nhuận = 366 ngày).

Xem thêm: Tổng hợp các Mẫu Đơn Xin Việc Năm 2018, 122+ Mẫu Đơn Xin Việc Chuẩn Năm 2021

Nếu bạn tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ biết: 1 năm = 365 ngày 5 giờ 48 phút 46 giây

Tiếp tục đọc…

Viết số đúng vào chỗ chấm

1 năm (không có bước nhảy) trước ………… ..a ngày

1 năm (bước nhảy vọt) đối với cô ấy ………………………. ngày

Một tháng thường là …………. (hoặc …………………………… .ngày

Tháng 2 có …………………… .. (hoặc …………….) Ngày

1 giờ = ………… ..a phút = …………… ..a giây

1 phút = ……………. Giây = một giờ ………………………

1 giây = ……………… ..a phút = …………………. giờ

Tiếp tục đọc…

365

366

30 hoặc 31

28 hoặc 29

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1 phút = 60 giây = (frac {1} {60}) một giờ

1 giây = (frac {1} {60}) phút = (frac {1} {3600}) giờ

Có 365 ngày trong một năm không nhuận

Một năm nhuận có 366 ngày

Tháng đầu tiên thường là 30 hoặc 31 ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1 phút = 60 giây = (frac {1} {60}) một giờ

1 giây = (frac {1} {60}) phút = (frac {1} {3600}) giờ

Một năm nhuận có 365 ngày

Một năm nhuận có 366 ngày

Một tháng thường là 31 hoặc 30 ngày

Tháng 2 có 29 hoặc 28 ngày

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1 phút = 60 giây = 0,0166666667 giờ

1 giây = 0,01666666667 phút = 0,000277777778 giờ

10 nghìn năm =… giây

Biết rằng năm đầu tiên là năm bình thường và hai năm tiếp theo là năm nhuận

Tiếp tục đọc…

1 nghìn = 1000 năm

-> 10.000 năm = 10.000 năm = 3650000 ngày = 876.000.000 giờ = 5.256.000.000 phút = 31536.000.000 giây

Tôi chỉ chuẩn bị:

1 năm = 365 ngày (đối với năm nhuận, bạn tính toán và cộng vào OK)

Bạn có rất nhiều thời gian rảnh, phải không?

Làm thế nào để loại bỏ thời gian rảnh rỗi của bạn:

Lấy một số phép toán rồi gửi kết quả cho tôi, đợi tôi trả lời rồi bấm phím phải.

1 giờ có số giây là:

Xem thêm  Cách tải video lên youtube từ máy tính

60,60 = 3600 (giây)

Số giây trong một ngày là:

3600,24 = 86400 (giây)

Số giây trong một năm là:

86400.365 = 31536000 (giây)

B, ngồi xuống và hứa

Viết số đúng vào chỗ chấm:

a) 1 phút = ….. giây

1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

Phút = ….. giây

2 phút =… giây

1 phút 8 giây =…. thứ hai

60 giây = … một phút

7 phút = … một giây

b) 1 thế kỷ =… một năm

5 thế kỷ =… năm

1663493943 359 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

thế kỷ =… năm

100 năm =… .. một thế kỷ

9 thế kỷ = …. năm

1663493950 674 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

Thế kỷ = …. năm

Tiếp tục đọc…

a) 1 phút = 60 giây

1663493952 326 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

phút = 20 giây

2 phút = 120 giây

1 phút 8 giây = 68 giây

60 giây = 1 phút

7 phút = 420 giây

b) một thế kỷ = 100 năm

5 thế kỷ = 500 năm

1663493953 636 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

thế kỷ = 50 năm

100 năm = 1 thế kỷ

9 thế kỷ = 900 năm

1663493954 972 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

thế kỷ = 20 năm

Viết số đúng vào chỗ chấm:

A, 1 phút = ………… giây; 3 phút = ………… giây;

1663493955 233 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

Phút = ………… Giây

60 giây = ………… một phút; 8 phút = ………… giây; 2 phút 10 giây = …………………………………………………… ..

Xem thêm: Mẫu Đơn Yêu Cầu Lưu Niệm Đất Mới Nhất Năm 2021, Mẫu Đơn Yêu Cầu Lưu Chiếm Đất Đầy Đủ Nhất 2021

b, 1 thế kỷ = ………… năm 2 thế kỷ = ……… năm

1663493956 993 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

Thế kỷ = ……… năm 100 năm = ……… một thế kỷ

7 thế kỷ = ………… một năm

1663493958 105 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

Thế kỷ = ………… một năm

Tiếp tục đọc…

a) 1 phút = 60 giây; 3 phút = 180 giây;

1663493959 206 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

Phút = 10 giây

60 giây = 1 phút; 8 phút = 480 giây; 2 phút 10 giây = 130 giây.

b) 1 thế kỷ = 100 năm; Hai thế kỷ = 200 năm

1663493960 681 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

thế kỷ = 20 năm; 100 năm = 1 thế kỷ

7 thế kỷ = 700 năm;

1663493961 596 1 6 phut bang bao nhieu phutbao nhieu giay

thế kỷ = 25 năm

1- Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 năm 7 tháng + 9 năm 6 tháng = …… năm …… tháng

b) 6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = …… ngày… giờ

c) 12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút =… 1 giờ …… một phút

2- Tính toán

a) 3 năm 7 tháng – 1 năm 9 tháng =

b) 17 giờ 20 phút – 9 giờ 38 phút =

c) 12 giờ 5 phút – 4 giờ 49 phút =

d) 7 phút 28 giây – 2 phút 50 giây =

3. Giải quyết vấn đề:

Năm 1492 nhà thám hiểm Christopher Columbus khám phá ra Châu Mỹ, và năm 1961, Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ, hỏi khoảng cách giữa hai sự kiện là bao nhiêu năm?

Bài 1, bài 2 hãy đổi lại, ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

đọc: 10 Sen Malaysia bằng bao nhiêu đồng Việt Nam? Ringgit sang Vnd. sửa đổi

Ai làm nhanh nhất, đúng nhất thì mình tk cho

Tiếp tục đọc…

Bài 1:

a) = 12 năm 13 tháng (13 tháng = 1 năm 1 tháng) = 13 năm 1 tháng

b) = 32 giờ và 13 ngày

c) = 18 giờ 60 phút (60 phút = 1 giờ) = 19 giờ

Bài 2:

a) Đổi: 2 năm 19 tháng – 1 năm 9 tháng = 1 năm 10 tháng

b) Đổi: 16 giờ 80 phút – 9 giờ 38 phút = 7 giờ 42 phút

c) Đổi: 11 giờ 65 phút – 4 giờ 49 phút = 7 giờ 16 phút

d) Đổi: 6 phút 88 giây – 2 phút 50 giây = 4 phút 38 giây

Bài 3:

Hai sự kiện cách nhau một số năm là:

1961 – 1492 = 469 (năm)

Trả lời: 469 năm

k cho tôi

1- Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 năm 7 tháng + 9 năm 6 tháng = …… năm …… tháng

Xem thêm  Những câu nói chia tay ngắn gọn

b) 6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = …… ngày… giờ

c) 12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút =… 1 giờ …… một phút

2- Tính toán

a) 3 năm 7 tháng – 1 năm 9 tháng =

b) 17 giờ 20 phút – 9 giờ 38 phút =

c) 12 giờ 5 phút – 4 giờ 49 phút =

d) 7 phút 28 giây – 2 phút 50 giây =

3. Giải quyết vấn đề:

Năm 1492 nhà thám hiểm Christopher Columbus khám phá ra Châu Mỹ, và năm 1961, Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ, hỏi khoảng cách giữa hai sự kiện là bao nhiêu năm?

Bài 1, bài 2 hãy đổi lại, ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

Ai làm nhanh nhất, đúng nhất thì mình tk cho

Tiếp tục đọc…

1- Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 năm 7 tháng + 9 năm 6 tháng = …… năm …… tháng

b) 6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = …… ngày… giờ

c) 12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút =… 1 giờ …… một phút

2- Tính toán

a) 3 năm 7 tháng – 1 năm 9 tháng =

b) 17 giờ 20 phút – 9 giờ 38 phút =

c) 12 giờ 5 phút – 4 giờ 49 phút =

d) 7 phút 28 giây – 2 phút 50 giây =

3. Giải quyết vấn đề:

Năm 1492 nhà thám hiểm Christopher Columbus khám phá ra Châu Mỹ, và năm 1961, Yuri Gagarin là người đầu tiên bay vào vũ trụ, hỏi khoảng cách giữa hai sự kiện là bao nhiêu năm?

Bài 1, bài 2 hãy đổi lại, ví dụ: 22 phút 58 giây + 23 phút 25 giây = 45 phút 83 giây (83 giây = 1 phút 23 giây)

Ai làm nhanh nhất, đúng nhất thì mình tk cho

Tiếp tục đọc…

Không có câu hỏi phù hợp? Hãy gửi câu hỏi của bạn tới Toán Online để nhận được sự trợ giúp từ các bạn khác nhé!

Gửi câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10 Toán Hình ảnh trắc nghiệm Toán lớp 11 Bài tập trắc nghiệm Toán lớp 12 Giải bằng Phép tính lùi Đối số Logic Chứng minh Chứng minh Phép chia Quy nạp Nguyên lý Tạm tính Phép đo Thời gian Toán học Chuyển động Tính tuổi Đồ thị Tổng – Hiệu số – Trừu tượng – Tỷ lệ tương đối nghịch العدد التناسبيطبيعي Divide with RemainderSigns of DivisibilityExponentiationPrimitivesCommon FactoringCommon DivisorsPrice Absolute ValueSetCombinationVenn DiagramSequenceSequencesEqualitiesFactory FactorialEquationsConjugate ExpressionsReduce ExpressionsArithmeticProbabilityFind xEquationsInteger Root EquationsIrrational EquationsViet Root FormulaEquationEquationSystemsInequalityEqualitiesGeometric InequalitiesEqualities geometryFunctionsCoordinate axesFunction GraphsQuadraticFunctionsPolynomial Algebraic Fractions Derivatives – DifferentialMaximum – MinGeometryLinearParallelogramsMediumsAngles BisectorsCirclesTriangles Congruent Triangles Congruent Triangles Theorem Tal ete Tứ giác Nội tiếp Tứ giác Nội tiếp Hình chữ nhật Hình thang Hình thoiHình chữ nhật Hình ba chiềuPerimeterVolumeVolumeTrigonometry Ngôn ngữ 10 Hệ thống định lượngViolympic Ngữ văn 11 Ngữ văn 12Giải toán bằng máy tính cầm tay

Lớp 1 Toán Lớp 2 Toán Lớp 3 Lớp 4 Toán Lớp 5 Toán Lớp 6 Lớp 7 Toán Lớp 8 Toán Lớp 9 Toán Lớp 10 Lớp 11 Toán Lớp 12 Tiếng Việt 1 Tiếng Việt 2 Tiếng Việt 3 Tiếng Việt 4 Tiếng Việt 5 Tiếng 6 Tiếng 7 Tiếng 8 Tiếng 9 Ngôn ngữ 10 Ngôn ngữ 11 Ngôn ngữ 12 Tiếng Anh Lớp 1 Tiếng Anh Lớp 2 Tiếng Anh Lớp 3 Tiếng Anh Lớp 4 Tiếng Anh Lớp 5 Tiếng Anh Lớp 6 Tiếng Anh Lớp 7 Tiếng Anh Lớp 8 Tiếng Anh Lớp 9 Tiếng Anh Lớp 10 Tiếng Anh Lớp 11 Tiếng Anh Lớp 12

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>