0,5 giờ bằng bao nhiêu giây

Đánh giá của bạn post

Cách chuyển đổi giờ sang giây (h → s)

1 giờ = 3600 giây

Cách thay đổi như sau:

Có: 1 giờ = 60 phút; 1 phút = 60 giây

Vậy: 1 giờ = 60 phút = 60 x 60 giây = 3600 giây

Vì thế:

Thời gian t tính bằng giây bằng thời gian t tính bằng giờ (h) nhân với 3600.

Công thức: t (s) = t (h) x 3600

Ví dụ:

– 1 giờ bằng bao nhiêu giây?

t (s) = 3600 giây

– Nửa giờ là bao nhiêu giây?

t (s) = 0,5 x 3600 = 1800 giây

Chuyển đổi 30 giờ sang giây?

t (s) = 30 x 3600 = 108000 giây

– 1 giờ 30 phút bao nhiêu giây?

t (s) = 1 x 3600 + 30 x 60 = 5400 giây

Xem thêm:

  • Chuyển đổi giờ thành phút

sự thay đổi thời gian

giây, giờ

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Khi ta bé dòng sông nào cũng rộng ý nghĩa
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>