0,15 km bằng bao nhiêu mét vuông

Đánh giá của bạn post

Chu vi sân trường hình chữ nhật bằng nửa chu vi 0,15 km, chiều rộng bằng 23 chiều dài. Tính diện tích sân trường theo đơn vị mét vuông, héc ta.

xem giải pháp

những câu trả lời ()

 1. 015 km bang bao nhieu met vuong 42798a2eca01918d1d4bce461a1d5fbb

  Câu trả lời:

  Giải thích các bước: Đổi: 0,15 km = 150 mét

  Gọi chiều dài và chiều rộng của sân lần lượt là a, b (m).

  Theo đề bài ta có a + b = 150

  b = 2/3 a

  Tổng số phần bằng nhau là 2 + 3 = 5

  Giá trị một phần là 150: 5 = 30

  Chiều dài quảng cáo chiêu 30 * 3 = 90 (m)

  Chiều rộng nhà thi đấu 30 * 2 = 60 (m)

  Diện tích sân 90 * 60 = 5400 (mét vuông) = 0,54 (hecta)

 2. 015 km bang bao nhieu met vuong dddf7f9cb64ccaa259ab46c09f1fc5f5

  Câu trả lời:

  5400 m 0,54 ha

  Giải thích các bước:

  Thay đổi: 0,15 km = 150 m

  chiều rộng trường:

  150: (2 + 3) x 2 = 60 (m)

  chiều dài trường:

  150-60 = 90 (m)

  Khu vực miền là:

  60 x 90 = 5400 (m) = 0,54 ha

Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 0,15 km, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài Tính diện tích sân trường theo đơn vị mét vuông.

Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 0-15 km chiều rộng bằng 2/3 chiều dài Tính diện tích sân trường theo đơn vị mét vuông.

bằng cách hỏi:


Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 0-15 km chiều rộng bằng 2/3 chiều dài Tính diện tích sân trường theo đơn vị mét vuông.

Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 0-15 km chiều rộng bằng 2/3 chiều dài Tính diện tích sân trường theo đơn vị mét vuông.

Câu trả lời:Huaifong:


Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Đổi: $ 0,15km = 150 triệu $

Tổng số phần bằng nhau Ɩà:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều dài sân trường:

(150: 5) x 3 = 90 (m)

Chiều rộng sân trường:

150-90 = 60 (m)

Khu vực sân trường:

90 x 60 = $ 5,400 (m ^ 2) đô la

Trả lời: $ 5,400 (m ^ 2) $

Huaifong:


Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Đổi: $ 0,15km = 150 triệu $

Tổng số phần bằng nhau Ɩà:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều dài sân trường:

(150: 5) x 3 = 90 (m)

Chiều rộng sân trường:

150-90 = 60 (m)

Khu vực sân trường:

90 x 60 = $ 5,400 (m ^ 2) đô la

Trả lời: $ 5,400 (m ^ 2) $

Huaifong:


Câu trả lời:

Giải thích các bước:

Đổi: $ 0,15km = 150 triệu $

Tổng số phần bằng nhau Ɩà:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều dài sân trường:

(150: 5) x 3 = 90 (m)

Chiều rộng sân trường:

150-90 = 60 (m)

Khu vực sân trường:

90 x 60 = $ 5,400 (m ^ 2) đô la

Trả lời: $ 5,400 (m ^ 2) $

Bài viết được chia sẻ bởi caigiday.com

Xem thêm  Đốt cháy 9 18g 2 đồng đẳng của benzen
Blog khác

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>